หมู่บ้าน มณีรินทร์ ไพรเวซี่ ศรีราชา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้าน มณีรินทร์ ไพรเวซี่ ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 05, VT-Cool IR 0399 และสติ๊กเกอร์ฝ้า TA611