บริษัท ที่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่งที่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 ปรอทนอกในดำ และสติ๊กเกอร์ฝ้า 005B ตัดลายเส้น