บริษัท มารีไทม์ ซินเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท มารีไทม์ ซินเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT Cool – VT SBK 03