บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT COOL รุ่น VT BLK 05 สีดำ

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ