บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-85 สีฟ้า และ R-80 HC สีปรอทดำ