มหาวิทยาลัยบูรพา ตึก MBA


ภาพงานติดฟิล์มที่มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ที่ตึก MBA ติดฟิล์มกรองแสง Hi-Kool R-90 HC บริเวณหน้าต่างห้องประชุมรอบนอก และฟิล์มกรองแสง  Hi-Kool R-80 HC บริเวณด้านในห้องประชุม