เมล่อน คาเฟ่ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ Melon Cafe (เมล่อน คาเฟ่) เลี่ยงหนองมน อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool SF-70 ฟิล์มเซรามิคสีฟ้าใส บริเวณอาคารสร้างใหม่