บริษัท เอ็มจี ประเทศไทย


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทรถยนต์ MG ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช พลาซ่า 3 ระยอง ใช้สติ๊กเกอร์ฝ้า และสติ๊กเกอร์ 3M ตัดเป็นโลโก้ของบริษัท