บ้านเดี่ยว ต.เหมือง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บ้านเดี่ยว สร้างเอง ของคุณโอ้ต ต.เหมือง อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT CGIR 15 Nano Ceramic 60% และ VT-Cool VT IR 0590 Nano Ceramic 80% ทั้งหลัง