หมู่บ้านมิลาโน ทาวน์ ศรีราชา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้านมิลาโน ทาวน์ อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BGN 05 และ VT BGN 20