บริษัท มิลบอน (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท มิลบอน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-40 ที่อาคารสร้างใหม่ทั้งหมด ใช้ฟิล์มประมาณ 3 ม้วน