มินิบิ๊กซี อ่างศิลา


ภาพงานติดฟิล์มที่ Mini Big C อ่างศิลา ติดฟิล์ม 3M FX HP 50

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ