ป้อม รปภ ที่หมู่บ้านถนนมิตรสัมพันธ์ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ ป้อมรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง บริเวณถนนมิตรสัมพันธ์ ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 05