บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-85 สีปรอทฟ้า