ร้านอาหาร มอลโต้ บางแสน


งานติดฟิล์มที่ ร้านอาหาร มอลโต้ บางแสน ชลบุรี ติดฟิล์มดังนี้

  • ฟิล์ม LiteTec RL 13 DE (458.33 ตร.ฟ.)
  • ฟิล์ม Hi-Kool R-50 HC (155.83 ตร.ฟ.)
  • ฟิล์ม Hi-Kool R-75 HC (66.74 ตร.ฟ.)
  • ฟิล์ม Hi-Kool R-90 HC (75.69 ตร.ฟ.)