ร้านกาแฟ นาป่า ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ใน ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SMC 3580 Nano Ceramic Emperor และ SmartTec SMC 5080 Blue