บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 HC บริเวณประตูทางเข้า