ร้านอาหารนาที ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ ร้านอาหารนาที สี่แยกพลับพลา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT Cool – VT SBK 03 บริเวณ Skylight