บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด – โรงงานระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-64 HC และ Hi-Kool R-80 บริเวณห้องประชุม