โรงแรม นิว นอร์ดิก พัทยา


ภาพงานติดฟิล์มที่ โรงแรม นิว นอร์ดิก พระตำหนักซอย 4 พัทยา ชลบุรี ติดฟิล์ม Safety 2 Mil