ปั๊มแก๊ส NGV


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ ปั๊มแก๊ส NGV กม. 87 บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม 3M FX-15 สีชาดำ ที่อาคารออฟฟิศและป้อมเก็บเงิน