บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.คลองหลวง ปทุมธานี