บริษัท นิปปอน เคมิคอล เดนชิ และจรูญรัตน์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท นิปปอน เคมิคอล เดนชิ และ จรูญรัตน์ จำกัด อ. บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-85 HC สีฟ้า บริเวณออฟฟิศ และฟิล์ม Hi-Kool R-10 HC บริเวณป้อม รปภ.