สำนักงานขาย หมู่บ้านนิรันดา พลัส ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ สำนักงานขายหมู่บ้านนิรันดา พลัส ชลบุรี ของ บจก.วสุธรแลนด์ ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT SBK 03 ปรอทนอกในดำ ที่หน้าต่างแถวบน และ Hi-Kool R-40 HC ที่หน้าต่างแถวล่าง ประตูทางเข้า และป้อมรักษาความปลอดภัย