บริษัท นิสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท นิสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT BLK 05, VT BLK 20 และ VT SBK 03