อาคารใน ต.หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์ม ที่อาคารใน ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 05 บริเวณจั่ว 2 อาคาร และช่องแสงในอาคาร