บริษัทที่ ต.หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่ง ที่ ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง ชลบุรี ลอกฟิล์มเก่าพร้อมติดฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Black CM 35 ชุดด้านหน้า