บริษัทที่ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่งที่ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี ลอกฟิล์มเก่าและติดฟิล์ม VT-Cool VT 10 Silver Blue และ VT-Cool VT 05 Silver Blue ใช้ฟิล์มรวมกว่า 4 ม้วน (เฉพาะชั้น 1)