บริษัทที่ หนองไม้แดง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่งใน ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool SF-70 Nano Ceramic สีฟ้าใส บริเวณสำนักงาน ชั้น 2 ใช้ฟิล์มประมาณ 3 ม้วน