บ้านเดี่ยว ต.หนองปลาไหล พัทยา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บ้านเดี่ยว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง (พัทยา) ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool CF 05 Nano Ceramic กึ่ง Safety และ VT-Cool CF 30 Nano Ceramic กึ่ง Safety