บริษัทที่ อ.หนองใหญ่ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่ง ใน อ.หนองใหญ่ ชลบุรี ลอกฟิล์มเก่าและติดฟิล์มใหม่ ใช้ฟิล์ม VT-Cool SF 70 ฟ้าใส บริเวณห้องขายไก่