บริษัทที่ อ.หนองใหญ่ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่ง ใน อ.หนองใหญ่ ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 บริเวณชุดด้านหน้าออฟฟิศ