บริษัท โนวา เดอะ เลเจนด์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท โนวา เดอะ เลเจนด์ จำกัด พัทยา ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MK-5 B สีปรอทนอกในดำ

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ