บริษัท โอเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ ออฟฟิศโรงงาน บริษัท โอเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-85 HC สีฟ้า