บริษัท ออน เดอะ เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ออน เดอะ เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC และ Hi-Kool R-80 บริเวณชุดทางเข้า