ร้าน Oppa Gobchang BBQ พัทยา


ภาพงานติดฟิล์มที่ร้าน Oppa Gobchang BBQ ตลาดนัดทรีทาวน์ ซอยบัวขาว พัทยา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT BLK 35