ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง


ภาพงานติดฟิล์มที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง ติดฟิล์ม VT-Cool VT BGN 20 ที่ห้อง Calibration