บริษัท แพนโทส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด


งานสติ๊กเกอร์ฝ้า Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า TA-611 บริเวณออฟฟิศ และห้องน้ำ พร้อมไดคัท Logo ของบริษัท

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ