สถานศึกษา พัทยา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่พัทยา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Black CM 05 ใช้ฟิล์มประมาณ 3 ม้วน