โรงแรมที่พัทยา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา ชลบุรี ติดสต๊กเกอร์ฝ้า TA-070 บริเวณกระจกห้องน้ำ จำนวน 150 ห้อง