โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT GREY 05 ในห้องเรียน 31 ห้อง และห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ใช้ฟิล์มรวมประมาณ 13 ม้วน และติดสติ๊กเกอร์ฝ้า 005B กั้นระหว่างห้อง ประมาณ 1 ม้วน