สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน ติดฟิล์ม Hi-Kool R-20