บ้านเดี่ยว ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บ้านเดี่ยวสร้างเอง บริเวณถนนพระยาสัจจา อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SMC 0580 ทั้งหลัง ใช้ฟิล์มประมาณ 2.5 ม้วน