อาคารพาณิชย์ ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ อาคารพาณิชย์ ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool SF 70 Nano Ceramic สีฟ้าใส