ร้านอาหารป๊อปอิน สเต็กเฮาส์ สัตหีบ


ภาพงานติดฟิล์มที่ ร้านอาหารป๊อปอิน สเต็กเฮาส์ สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-40 HC รอบอาคารด้านข้าง และฟิล์ม SmartTec SM-C 4095 Nano technology บริเวณ Skylight.