บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด – โรงงานบางปะกง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม SC Cool – SC 300 BLK 10 Ceramic Nano ที่ห้อง GM