บริษัท พอสโค (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ โรงงานใหม่ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ของบริษัท พอสโค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ติดฟิล์ม Master MT-90 ทั้งหลัง