บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด อ.บ่อทอง ชลบุรี ติดฟิล์ม SC Mini Blind ลายเส้นเล็ก