บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด — สติ๊กเกอร์ฝ้าขาว


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง ติดฟิล์มสติ๊กเกอร์ฝ้าขาวขุ่น ตัดลวดลายเส้นและโลโก้ของบริษัท