บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง